E-mail:ติดต่อตอนนี้      โทรศัพท์พื้นฐาน:+86 14771388128
สินค้า
Shenzhen nuowate Biotechnology Co.Ltd.

เกี่ยวกับเรา

เซินเจิ้นโนวาเทคโนโลยีจำกัด ltdnwt เป็นผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีและการผลิตที่ใช้ควันอิเล็กทรอนิกส์และควัน จีนมีสำนักงานใหญ่ใน 2007 ปีก่อตั้งขึ้นในมณฑลกวางตุ้งเมืองกวางโจว ในขณะที่การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกการผลิตที่ยั่งยืนในเซินเจิ้นและตงกวนบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒ... [มากกว่า + ]
ภาพถ่าย
ข่าว
2021 Shenzhen nuowate Biotechnology Co.Ltd. สงวนลิขสิทธิ์.
Shenzhen nuowate Biotechnology Co.Ltd.Shenzhen nuowate Biotechnology Co.Ltd.Shenzhen nuowate Biotechnology Co.Ltd.Shenzhen nuowate Biotechnology Co.Ltd.Shenzhen nuowate Biotechnology Co.Ltd.